VÄRMDÖ BILKLUBB

Full fart spar tid

 

Välkommen till oss!

KLUBBEN

Vi har idag drygt hundra medlemmar varav ca 30 stycken är aktiva inom rally och folkrace. Klubben har funnits sedan slutet av 80-talet. Då som en Bilsektion under Värmdö Motorklubb.

SKADEANMÄLAN

Från den  1 maj sker
skadeanmälningar
inte längre via en blankett utan via telefon! Den som är licensierad I Svenska Bilsportförbundet har  en olycksfallsförsäkring i Folksam. Denna försäkring ersätter exempelvis läkekostnader, dina kläder, glasögon eller hjälm  som bars vid skadetillfället. Nu blir det enklare för den som ska anmäla en skada!

Den skadade ringer till O771-950 950.

Mer information finns att läsa på: www.svenskasportforsakringar.se/bilsport


Foto stora bilden:
Copyright ©
Jeanette Nettan Stenius

Foto lilla bilden:
Kenneth Hindsjö

MEDLEMS-
AVGIFTER

Aktiv över 18 år 500:-Passiv 250:- Avgiften för 2018 betalas snarast.

UTBILDNING FÖR FUNKTIONÄRER

Vi planerar att tillsammans med Stockholms Bilsportförbund starta en en utbildningsomgång för funktionärer.  

Funktionärsutbildning, allmänt.
Målgrupp för detta steg är funktionär som ej innehar chefsbefattning. T.ex. sekretariatspersonal, tidtagare, tidskrivare, vägvakt, publikvakt m.m. Den teoretiska utbildningen omfattar
ca. 3 timmar.

Tekniker

På förbesiktningen ska samtliga tävlingsfordon kontrolleras så att de uppfyller säkerhetskraven och trafiklagstiftningens bestämmelser. Vidare ska de tävlandes personliga utrustning kontrolleras.

Självklart är dessa kurser avgiftsfria. Intresserade kontaktar Tomas Koepke tomas@koepke.se
070-763 13 63


KLUBBDAG

Vi kommer även att arrangera en klubbdag under hösten 2018. Preliminärt i oktober. Vi återkommer med exakt datum.


WEBSHOP

Svenska Bilsportförbundet har en webshop där man kan handla div. jackor, tröjor, väskor osv.Gå in på länken:www.neh.com/sbfshopoch kolla. Om man vill ha vår logo tryckt så kontakta kenneth@khreklam.se så fixar jag så att den skickas över.  Om fler är intresserade så är det smart att beställa allt vid samma tillfälle eftersom man får betala en schablonkostnad/order.